Specjalizacje niezabiegowe

Oferujemy szeroki zakres usług z bogatego wachlarza specjalizacji. Nasi pacjenci w jednym miejscu mogą uzyskać poradę lekarską od kilku specjalistów, co ułatwia leczenie i zmniejsza stres związany z poszukiwaniem właściwej przychodni.

Hematologia

Zakres usług:
– diagnostyka i leczenie wszelkich chorób krwi;
– diagnostyka i leczenie chorób układu chłonnego;

Dermatologia i dermatologia estetyczna

Zakres usług:
– diagnostyka i leczenie chorób skóry;
– trądzik i powikłania po trądziku;

Kardiologia

Zakres usług:
– zaburzenia rytmu i przewodzenia;
– zabiegi ablacji zaburzeń rytmu;

Endokrynologia

Zakres usług:
– leczenie chorób tarczycy;
– leczenie chorób nadnerczy;

Endokrynologia dziecięca

Zakres usług:
hormonalnie uwarunkowane zaburzenia wzrastania – niskorosłość, wzrost nadmierny;
choroby przysadki mózgowej – niedoczynność, guzy, moczówka prosta;

Onkologia

Zakres usług:
– szeroko pojęta diagnostyka onkologiczna;
– leczenie nowotworów piersi i ginekologicznych;

Pediatria

Zakres usług:
– diagnoza i leczenie podstawowych chorób pediatrycznych;
– miła atmosfera, oszczędzająca dziecku stresu;

Pulmonologia

Zakres usług:
– diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego;
– leczenie astmy, POChP, stanów infekcyjnych;

Neurologia

Zakres usług:
– choroby naczyniowe mózgu i rdzenia kręgowego;
– zaburzenia o charakterze napadowym np. padaczka, migrena;