Neurologia

Nasz specjalista pracuje również na dużym szpitalnym oddziale neurologicznym, gdzie kieruje pacjenta, gdy wymaga tego przeprowadzenie dalszej specjalistycznej diagnostyki lub wskazane jest leczenie szpitalne.

neurologia

Zakres usług:
– choroby naczyniowe mózgu i rdzenia kręgowego;
– zaburzenia o charakterze napadowym np. padaczka, migrena;
– bóle i zawroty głowy;
– choroby demielinizacyjne;
– choroby neurodegeneracyjne np. zespoły otępienne;
– zaburzenia ruchowe np. choroba Parkinsona;
– następstwa neuroinfekcji;
– następstwa operacji CUN np. guzów mózgu, krwiaków pourazowych;
– następstwa urazów centralnego układu nerwowego;
– choroby rdzenia kręgowego;
– choroby mięśni i złącza nerwowo-mięśniowego np. miastenia;
– neuropatie nerwów obwodowych.

Neurologia Poznań

dr Marek Zywert

dr Marek Zywert