Laryngolog czy otolaryngolog?

Otorynolaryngologia to dziedzina medycyny, którą potocznie określa się nazwą laryngologia. Jest specjalnością medyczną zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem pacjentów ze schorzeniami w obrębie narządów głowy i szyi, a w szczególności schorzeń: ucha, nosa, krtani, gardła, zatok przynosowych oraz gruczołów ślinowych. Leczeniem nie są objęte: narządy wzroku oraz ośrodkowy układ nerwowy.

badanie laryngologiczne

Co leczy laryngolog?

Jest dziedziną medycyny stosunkowo młodą w porównaniu do innych specjalności. Powstała na początku XX wieku z połączenia otologii, którą praktykowali chirurdzy; laryngologii, którą zajmowali się interniści oraz wiedzy lekarzy niezabiegowych, którzy leczyli również choroby nosa i klatki piersiowej. W ostatnich latach w związku z postępem nauk podstawowych, metod rozpoznawania schorzenia (diagnostyka) oraz rozwojem technik chirurgicznych coraz częściej lekarze specjalizują się w leczeniu operacyjnym schorzeń w ramach wyodrębnionych z laryngologii podspecjalności– rynologia (leczenie schorzeń nosa i zatok przynosowych metodą FESS (functional endoscopic sinus surgery)), otriatria (zabiegi na uchu środkowym – tympanoplastyczne) bądź otoneurlogia (zabiegi ucha wewnętrznego wraz z drogą słuchową).

Nowoczesne metody diagnostyczne zaburzeń głosu oraz słuchu pozwalają na skuteczną pomoc pacjentom z tymi dolegliwościami. Duży procent w/w schorzeń doprowadził do powstania foniatrii i audiologii – będących osobnymi dziedzinami specjalizacji. Należy pamiętać, że nie każdy laryngolog zajmuje się leczeniem chirurgicznym – nie ma też takiej potrzeby. Dzięki swoim kwalifikacjom zajmuje się wstępną diagnostyką oraz leczeniem chorób na podłożu zapalnym bądź układowym; grupa ta dominuje w naszej codziennej praktyce.

Jak w każdej dziedzinie tak w laryngologii szczególną wagę przywiązujemy do szczegółowego wywiadu pozwalającego zgłębić problem medyczny, a następnie w oparciu obadanie przedmiotowe oraz diagnostykę dokonać trafnego rozpoznania.

Pokonać raka

Liczne rozpoznania z pograniczna różnych specjalności medycznych wymagają wdrażania leczenia wielospecjalistycznego z zakresu neurochirurgii (np. patologia guzów kąta mostowo-móżdzkowego, uszno bądź zatokopochodnie leczenie ropni mózgu), pulmonologii (zespoły obturacyjnego bezdechu sennego), neurologami- w zakresie patologii zawrotów głowy i szumów usznych. Do grupy wspierającej laryngologów zaliczyć możemy również psychiatrów w leczeniu pacjentów z uporczywymi szumami usznymi. Część pacjentów ze schorzenia układu ruchu, zmianami skórnymi wymaga wykluczenia potencjalnych ognisk siejących mogących uszkadzać narządy obwodowe. Szczególną i niewątpliwie najważniejszą rolę w praktyce laryngologa odgrywa onkologia laryngologiczna zajmująca się diagnostyką i leczeniem nowotworów złośliwych głowy i szyi. Ostatnie lata to znaczny wzrost zachorowalności na raka jamy ustnej i gardła na podłożu brodawczaka typu ludzkiego (HPV). Wczesne rozpoznanie zwiększa szanse na wyleczenie chorego. Tego typu leczenie odbywa się w wysokospecjalistycznych ośrodkach klinicznych, którego celem jest maksymalne przywrócenie funkcji usuniętego narządu, poprawiającego jakość życia pacjenta zwłaszcza na dalszym etapie leczenia przy współpracy radioterapeutów.

onkolog