Fizjoterapia i rehabilitacja

Nasi rehabilitanci codziennie są do dyspozycji pacjentów.  Przeprowadzają leczenie rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne.  Zajmują się m.in. leczeniem kręgosłupów i kolan.

rehabilitacja Poznań
rehabilitacja Poznań

Rehabilitacja i fizjoterapia Poznań

W dosłownym znaczeniu rehabilitacja oznacza przywrócenie osób niepełnosprawnych do życia społecznego, lub stworzenie im warunków do normalnego bytowania. W szeroko rozumianej rehabilitacji wyróżnia się następujące działy:

rehabilitacja lecznicza (medyczna) – jest to postępowanie lecznicze, które ma na celu przywrócenie osoby niepełnosprawnej do normalnego życia społecznego, lub stworzenie jej warunków do normalnego bytowania;

– rehabilitacja zawodowa – ma na celu stworzenie warunków do wykonywania przez osoby niepełnosprawne pracy zawodowej. Obejmuje ona szereg działań ułatwiających osobom niepełnosprawnym podejmowanie pracy zawodowej. Wśród nich wyróżnia się ocenę zdolności psychofizycznych, poradnictwo zawodowe, wybór optymalnego zatrudnienia oraz przekwalifikowanie zawodowe;

– rehabilitacja społeczna – ma na celu integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Obejmuje działania ukierunkowane na kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się osoby niepełnosprawnej w różnych sytuacjach życiowych – grupie rówieśniczej, rodzinie, pracy oraz kształtowanie odpowiednich postaw osób zdrowych w stosunku do niepełnosprawnych. Jej zadaniem jest również organizacja procesu rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, a także łagodzenie barier społecznych – edukacyjnych, architektonicznych, ekonomicznych

Zakres usług rehabilitacja i fizjoterapia:

Nasi rehabilitacji zapewniają kompleksową opiekę. Ściśle współpracują ze specjalistami z zakresu ortopedii, dzięki czemu pacjent ma zapewnione kompleksowe leczenie w jednym miejscu.

– zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne;
– terapia kręgosłupa i kolana;
– rehabilitacja pooperacyjna, pourazowa, sportowa;
– bóle okolic miednicy, pachwiny, brzucha, barku;
– dolegliwości bólowe kręgosłupa;
– bóle głowy – napięciowe, migreny;
– bóle stawów obwodowych;
– dysfunkcje narządu ruchu;
– masaże;
– wady postawy u dzieci;
– terapia chorób stawów rezonansem magnetycznym MBST.

Nasi specjaliści – fizjoterapeuta Poznań

mgr Krzysztof Poradzewski

mgr Krzysztof Poradzewski

mgr Magda Szwagierczak

mgr Magda Szwagierczak

mgr Maciej Maliński

mgr Maciej Maliński