Monika Matecka – psycholog, dr n. med.

Od 20 lat związana zawodowo z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi (także w starszym wieku). Wiedza i umiejętności zawodowe pogłębiane i aktualizowane w trakcie licznych specjalistycznych kursów i szkoleń.

Zakres pomocy psychologicznej:
– wsparcie w sytuacjach trudnych, kryzysowych
– wsparcie w radzeniu sobie z poczuciem pustki, utraty sensu życia
– wsparcie we wprowadzaniu zmian w różnych sferach życia
– wspieranie osób doświadczających przemocy (psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej)
– wspieranie osób z zachowaniami autodestruktywnymi (samookaleczanie)
– wspieranie osób doświadczających stygmatyzacji, odrzucenia i dyskryminacji w związku z tożsamością płciową lub orientacją seksualną
– wspieranie opiekunów osób w starszym wieku, z chorobą psychiczną lub przewlekłą chorobą somatyczną
– diagnozowanie problemów i zaburzeń w obszarze osobowości, funkcjonowania emocjonalnego, społecznego i poznawczego
– wspieranie osób z problemami i zaburzeniami w funkcjonowaniu emocjonalnym, społecznym i poznawczym

Zapraszamy do gabinetu osoby dorosłe, konfrontujące się z problemami w różnych obszarach funkcjonowania, poszukujące pomocy w radzeniu sobie z sytuacjami i wydarzeniami, które postrzegane są jako przekraczające indywidualne zasoby.

Czas trwania wizyty – 60 minut

Koszt wizyty – 150 zł

Rejestracja telefoniczna bezpośrednio u Pani Moniki Mateckiej: tel. 785 444 222