Często trafiają pacjenci z odstającym V palcem, przeszkadzającym w obuwiu.
Operacja wiąże się z niepewnym efektem. Jak się nie „puści wszystkiego co możliwe” – czyli maksymalnie nie uwolni stawu śródstopno-paliczkowego V – może nastąpić nawrót zniekształcenia.
Tutaj efekt operacji to znacznie poprawiona estetyka stopy oraz wygoda chodzenia.

Ryszard Stawicki