Chora w wieku starszym z dużymi zmianami w obrębie przodostopia. Zgłosiła się do mnie z powodów bólowych.
Korygowałem sklepienie poprzeczne, paluch koślawy oraz palce młotkowate.
Stopa po operacji może nie jest piękna, ale dała komfort chodzenie bez bólu, a to ból skłonił Panią do zgłoszenia się do mnie.

Lek. med. Ryszard Stawicki