Trafiła do mnie bardzo sympatyczna pacjentka z nietypowym obrazem stóp w przebiegu choroby reumatycznej. Bardzo przeszkadzało chorej zgrubienie około V palców obu stóp. Dobór obuwia wygodnego był niemożliwy.

Jak okazało się śródoperacyjnie, około stawów V kości śródstopia powstały kaletki wypełnione ziarniną reumatyczną.

Po ich wypreparowaniu i usunięciu, okazało się, że były to struktury wielkości dużych śliwek! Niemożliwe, że takie „coś” może stworzyć ta straszna choroba reumatyczna.

Pani była zadowolona, a wahała się przed podjęciem decyzji czy operować czy nie…

Ryszard Stawicki