Prof. dr hab. n. med. Piotr Fichna jest endokrynologiem, pediatrą, specjalistą w endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Pan profesor ma rozległe doświadczenie w diagnostyce oraz leczeniu chorób endokrynologicznych.

Jest uznanym autorytetem w zakresie leczenia zaburzeń hormonalnych w ujawniających się wtórnie w przebiegu innych chorób u dzieci i młodzieży. Konsultacje dostępne są także w języku angielskim.

Zakres konsultacji, diagnostyki oraz leczenia u dzieci i młodzieży:

 1. hormonalnie uwarunkowane zaburzenia wzrastania – niskorosłość, wzrost nadmierny;
 2. choroby przysadki mózgowej – niedoczynność, guzy, moczówka prosta;
 3. choroby tarczycy – zaburzenia rozwoju tarczycy, niedoczynność, autoimmunizacyjne zapalenie (choroba Hashimoto), nadczynność tarczycy (choroba Graves’a-Basedow’a), guzki tarczycy;
 4. zaburzenia dojrzewania – przedwczesne, opóźnione oraz inne, np. wtórne zaburzenia miesiączkowania, nieprawidłowe owłosienie (hirsutyzm), nadmierne wydzielanie prolaktyny, rozwój piersi u chłopców (ginekomastia);
 5. nieprawidłowy rozwój narządów płciowych, niezstąpione jądra;
 6. choroby nadnerczy – niedoczynność, nadczynność, wrodzony przerost nadnerczy, zaburzenia metabolizmu i działania steroidów nadnerczowych, zaburzenia czynności nadnerczy w trakcie i po leczeniu steroidami, guzy nadnerczy;
 7. zaburzenia równowagi równowagi wapniowo-fosforanowej i mineralizacji kości – osteopenia, nadmierna łamliwość kości, tężyczka, niedobór vit.D3;
 8. nieprawidłowe stężenia glukozy we krwi – niedocukrzenie (hipoglikemia) oraz podwyższone stężenia glukozy (hiperglikemia), podejrzenie lub ryzyko cukrzycy;
 9. zaburzenia hormonalne w przebiegu lub w następstwie innych chorób:
  a) otyłość – pierwotne i wtórne zaburzenia hormonalne, insulinooporność,
  b) nadciśnienie tętnicze – ewentualne przyczyny hormonalne,
  c) inne chorób z obciążającym leczeniem (chirurgicznym, cytostatykami, steroidami, napromieniowaniem);
  d) w genetycznie uwarunkowanych zespołach chorobowych, np.: trisomia 21, zespół Turnera, zespół Klinefeltera, zespół Prader-Willi oraz inne.

Dyplom lekarza prof. Piotr Fichna uzyskał w Akademii Medycznej w Poznaniu w 1975 roku, stopień doktora nauk medycznych w roku 1979, habilitację w 2004, a tytuł profesora w 2012 roku. Szkolenia specjalizacyjne i doskonalące z zakresu pediatrii, endokrynologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej odbywał w Polsce, a także w USA. W latach 1987-2009 pracował w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Instytutu Pediatrii, a od 2010 jest kierownikiem Kliniki Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracował także w poradniach endokrynologicznych oraz diabetologicznych w Wielkopolsce. W latach 2014-2019 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Profesor Piotr Fichna brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych (USA, Wielka Brytania, Francja) programach współpracy badawczej w endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Jest autorem ponad 300 doniesień i prac naukowych z dziedziny endokrynologii dzieci i dorosłych, publikowanych w kraju i w uznanych czasopismach medycznych na świecie. Często jest recenzentem w pismach naukowych. Prof. P. Fichna jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych.

Prowadzi wykłady podczas krajowych i zagranicznych zjazdów naukowych oraz kursów dla lekarzy szkolących się w endokrynologii. Był wielokrotnie promotorem, jak też recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniach o tytuły profesorskie. Kierował specjalizacją wielu lekarzy w dziedzinie pediatrii, endokrynologii i diabetologii.

Angażuje się też w pracę społeczną wspierającą dzieci z cukrzycą (prezes Polskiego Stowarzyszenia dla Badań i Terapii Cukrzycy u Dzieci).