Zakres leczenia:

  • konsultacje i porady psychologiczne
  • psychoterapia indywidualna i grupowa
  • udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych
  • pomoc rodzinom i bliskim osób z problemami psychicznymi
  • terapia uzależnień
  • terapia współuzależnień
  • terapia DDA

Mgr Artur Sokołowski ukończył 4-letni etap szkolenia merytorycznego w psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, który jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Jest absolwentem Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia (specjalista psychoterapii – certyfikat nr 418).

Psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych oraz młodzieży prowadzi od kilkunastu lat. Ma duże doświadczenie prowadzeniu szkoleń i warsztatów psychologicznych.