Doktor Marta Fichna jest specjalistą endokrynologiem. Udziela konsultacji m.in. w zakresie chorób tarczycy, nadnerczy i przysadki. Na miejscu w gabinecie wykonuje również badanie usg tarczycy oraz biopsję tarczycy.

Na co dzień pracuje w Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. Doktorat obroniła w 2009r., a stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2017r.

Dr Fichna należy do Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz do brytyjskiego Society for Endocrinology. Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas staży oraz kursów w kraju i za granicą. Jest współautorką licznych prac naukowych z dziedziny endokrynologii.

Interesuje się szczególnie chorobami autoimmunologicznymi gruczołów dokrewnych. Współpracuje z ośrodkami w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Włoszech i Brazylii.

W razie potrzeby, udzieli porady medycznej w języku angielskim lub francuskim.