Dr n.med. Krystyna Bratos udziela konsultacji w zakresie profilaktyki, diagnostyki, kwalifikacji i leczenia nowotworów oraz obserwacji po zakończonej terapii.

Jest absolwentką Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z roku 1987. Od tegoż roku pracuje w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Obecnie jest specjalistą Radioterapii Onkologicznej (1995r) Chemioterapii Nowotworów (1998r) i Onkologii Klinicznej od roku 2004. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w roku 2001. Pełni funkcję zastępcy Ordynatora Oddziału Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej im. Stefana Skowrońskiego od 2010r.

Zawodowo związana z Oddziałem Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej, gdzie od 30 lat nieprzerwanie leczy chorych poświęcając szczególną uwagę kojarzeniu wszystkich metod terapeutycznych (radioterapii (także śródoperacyjnej), chemioterapii (także terapie celowane molekularnie), hormonoterapii, hypertermii) w leczeniu nowotworów ginekologicznych i piersi.

Należy i uczestniczy w spotkaniach Towarzystw Onkologicznych – (krajowych, europejskich, amerykańskich) systematycznie podnosząc swoją wiedzę i przenosząc ją do praktyki dnia codziennego.

W chwilach wolnych najchętniej przebywa na wsi, gdzie oddając się zajęciom ogrodniczym powierza cierpliwej ziemi wszystkie emocje związane z wykonywaną pracą.