Zajmuje się szeroko pojętą diagnostyką chorób oczu.