Kardiologia

Kobiece serce jest inne – cz.1

Choroby układu krążenia są najważniejszą przyczyną umieralności Polaków. Od lat statystyki są niezmienne - blisko połowa wszystkich zgonów w naszym [...]

2017/06/09|

Choroba niedokrwienna serca

Serce, podobnie jak pozostałe narządy naszego organizmu, musi być odpowiednio zaopatrzone w składniki odżywcze i tlen, które są niezbędne dla jego poprawnego funkcjonowania.

2016/12/13|

Holter serca

Badanie serca metodą Holtera (nazwa pochodzi od nazwiska wynalazcy metody) polega na rejestracji sygnału EKG u pacjenta w ciągu całej doby (niekiedy dłużej). Nie zastępuje ono tradycyjnego badania EKG. Wykonuje się je w przypadku nieprawidłowego bicia serca.

2016/12/13|

Echo serca (TTE)

Badanie echokardiograficzne (TTE), tzw. ECHO serca jest metodą diagnostyczną pozwalającą w sposób nieszkodliwy dla organizmu człowieka ocenić budowę serca i dużych naczyń, a także pewne parametry dynamiczne (m. in. pracę zastawek, przedsionków i komór serca, wartości przepływu krwi).

2016/12/13|

Ablacja RF

Ablacja RF jest nowoczesną, coraz szerzej stosowaną inwazyjną metodą leczenia zaburzeń rytmu serca. W dużym skrócie można przyjąć, że za większość zaburzeń rytmu odpowiadają nieprawidłowe, dodatkowe włókienka mięśniowe w sercu przewodzące impulsy elektryczne bądź ogniska nieprawidłowej tkanki generującej pobudzenia dodatkowe lub częstoskurcze.

2016/12/13|

Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora serca

Kardiowerter-defibrylator serca (ICD) jest nowoczesnym urządzeniem mającym za zadanie wspomaganie pracy serca zarówno gdy jest zbyt wolna, jak i zbyt szybka i zagraża życiu pacjenta.

2016/12/13|

Wszczepienie stymulatora serca

Rozruszniki (stymulatory) serca są niewielkimi urządzeniami (połowa pudełka zapałek), które już od ponad 50 lat pomagają chorym ze zbyt wolną akcją serca.

2016/12/13|

Zaburzenia rytmu i przewodnictwa

Jest to szereg jednostek chorobowych cechujących się zbyt wolną, zbyt szybką bądź nieregularną pracą serca. W dużym uproszczeniu podzielić je można na trzy duże grupy.

2016/12/13|