Chirurgia szczękowo-twarzowa

Kiedy potrzebna jest konsultacja u chirurga szczękowo-twarzowego?

Odpowiada dr n.med. Marian Tomasz Nowaczyk, nasz chirurg szczękowo-twarzowy.

2018/01/17|

Progenia i retrogenia

Progenia jest to wrodzona wada kostna zgryzu, polegająca na doprzednim wzroście żuchwy w stosunku do szczęki. Retrogenia, czyli tyłożuchwie jest to wada z grupy dotylnych wad zgryzu, związana z zahamowaniem doprzedniego wzrostu żuchwy oraz ze zmianami w budowie tej kości.

2016/12/13|