Chirurgia stopy

Dietetyczne przygotowanie do operacji – już dostępne!

Wraz z LaLu Catering wprowadzamy dla naszych Pacjentów osobiste diety przygotowujące do operacji oraz regeneracyjne po zabiegach!

2018/08/20|

Zamiast gipsu – but „smartgips”

Nawiązaliśmy współpracę z firmą iCAST, dostarczającą lekkie pooperacyjne buty ortopedyczne. Pacjenci naszego szpitala już z nich korzystają.

2018/03/27|

Pierwsi pacjenci z syntetycznym implantem chrząstki

Wprowadziliśmy do leczenia paluchów sztywnych nowoczesną metodę polegającą na zastosowaniu implantu syntetycznego.

2018/02/05|

Paluch koślawy

Jest to nabyte zniekształcenie koślawe palucha, występujące w większości u osób dorosłych, głównie kobiet. Zniekształcenie polega na koślawym zagięciu palucha w stawie śródstopno-palcowym pierwszym, często dochodzi do rotacji wewnętrznej palucha. Zniekształceniu towarzyszy wystawanie do przyśrodka głowy I kości śródstopia oraz poszerzenie przodostopia.

2016/12/13|

Stopa poprzecznie płaska statyczna

Schorzenie polega na obniżeniu sklepienia poprzecznego stopy lub nawet odwróceniu jej sklepienia. Głowy II i III kości śródstopia są położone niżej niż I, IV i V k.ś. Pod głowami II i III k.ś. tworzą się bolesne modzele, w znacznym stopniu utrudniające sprawne chodzenie.

2016/12/13|

Stopa spłaszczona

Jest to wada powstająca przede wszystkim u kobiet, polegająca na bardzo szerokiej, wręcz płetwistej stopie. Charakteryzuje się wystawaniem do przyśrodka i do boku głów I i V kości śródstopia.

2016/12/13|

Palce młoteczkowate

Jest to schorzenie , które towarzyszy często stopie poprzecznie płaskiej. Palce stopy od II do IV , ustawiają się w utrwalonym zgięciu w stawach międzypaliczkowych bliższych, z tendencją do ustawiania się w zgięciu grzbietowym w stawach śródstopno- paliczkowych , czy też nawet w podwichnięciu grzbietowym w tychże stawach.

2016/12/13|

Stopa reumatyczna

Na bazie choroby reumatycznej często dochodzi do znacznych destrukcji w obrębie stawów stopy.

2016/12/13|

Przerost guza piętowego

Schorzenie dotyczy najczęściej młodych kobiet. Polega na wydatnym wystawaniu guza piętowego do tyłu. Często ponad zgrubieniami tworzy się przerośnięta kaletka maziowa.

2016/12/13|

Artroskopia stawu skokowego

Artroskopia obecnie nie spełnia tylko roli diagnostycznej. Można dzięki niej ocenić: stan chrząstki stawu, czy nie występują ciała wolne wewnątrzstawowe, czy nie ma przerostu błony maziowej. Możliwe jest również określenie zwartości stawu, czyli ocena stabilności stawu oraz uszkodzenia aparatu więzadłowego stawu.

2016/12/13|