Na pierwszą wizytę u pulmonologa Pacjenci kierowani są zwykle przez lekarza rodzinnego lub lekarza innej specjalizacji (pediatrę, kardiologa, alergologa). Rzadko zdarza się, że sami decydują się na konsultację, zaniepokojeni zaburzeniami oddychania, dusznościami czy kaszlem, co jest o tyle słuszne, że na pierwszą wizytę Pacjent powinien przynieść ze sobą zdjęcie RTG płuc, a skierować na tego rodzaju badanie może tylko lekarz, ponieważ  RTG jest uważane za badanie inwazyjne.

Jeśli osoba przychodzi bez zdjęcia RTG, oczywiście otrzymuje skierowanie od pulmonologa, wówczas jednak zobligowana jest przyjść na ponowną konsultację. Byłoby świetnie, gdyby Pacjent miał też wykonane i wziął ze sobą wyniki kompletu podstawowych badań krwi (morfologia z rozmazem). Bardzo ważne jest, aby przynieść ze sobą stosowane leki wraz z informacją o częstotliwości ich brania i dawce. Jest to naprawdę niezwykle istotnie, ponieważ część leków, np. kardiologicznych, nadciśnieniowych, powoduje kaszel.

Wizytę rozpoczyna wstępny wywiad z Pacjentem. Dotyczy stanu ogólnego, warunków pracy, trybu życia, chorób, na które pacjent cierpi, a także chorób w rodzinie. Następnie w wywiadzie przedmiotowym Pacjent opisuje swoje dolegliwości lub przyczynę zgłoszenia się na konsultację.

Po wywiadzie przedmiotowym następuje dokładne osłuchanie pacjenta stetoskopem, a następnie wykonanie spirometrii – badania wydolności układu oddechowego. Doktor Aldona Juchacz podejmuje decyzję o tym, czy wykonać spirometrię tradycyjną, czy rozkurczową. Spirometria rozkurczowa polega na dwukrotnym wykonaniu badania. Najpierw lekarz wykonuje tzw. spirometrię spoczynkową i kiedy wyniki wskazują ma obniżone wartości, podaje Pacjentowi lek rozkurczowy. Pacjent proszony jest o odczekanie 15-20 minut i następnie pani doktor wykonuje powtórną spirometrię, kiedy lek już działa – tym samym sprawdza, czy wyniki po podaniu leku poprawią się, czy nie.

W najbliższych planach jest też wykonywanie w naszych Gabinetach spirometrii wysiłkowej. Polega ona na tym, że Pacjent w gabinecie jedzie na rowerze stacjonarnym – do pewnego pułapu zmęczenia, a następnie lekarz wykonuje spirometrię po takim wysiłku. Tak przeprowadzone badanie pozwoli zdiagnozować u Pacjenta nadreaktywność oskrzeli, czyli to, czy jest od predysponowany do astmy albo czy już choruje na astmę.

Po wykonaniu powyższych badań pani doktor podejmuje decyzję o wyborze ścieżki leczenia dla chorego.