Blog

Aktualności USG

Aktualnie możemy Państwu umożliwić badanie diagnostyczne w następujących zakresach:

2016/12/13|Tags: |0 komentarzy

Kolonoskopia

Kolonoskopia jest to metoda badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego polegająca na oglądaniu wnętrza jelita grubego. Polega ona na wprowadzeniu przez odbyt specjalnego wziernika zakończonego kamerą, która następnie torem wizyjnym przekazuje obraz na monitor.

2016/12/13|0 komentarzy

Gastroskopia

Gastroskopia jest badaniem endoskopowym pozwalającym na ocenę górnego odcinka przewodu pokarmowego. Podczas gastroskopii wprowadza się giętką sondę (gastroskop) przez jamę ustną. Przed wprowadzeniem endoskopu gardło znieczula się 10% roztworem lidokainy.

2016/12/13|0 komentarzy

Progenia i retrogenia

Progenia jest to wrodzona wada kostna zgryzu, polegająca na doprzednim wzroście żuchwy w stosunku do szczęki. Retrogenia, czyli tyłożuchwie jest to wada z grupy dotylnych wad zgryzu, związana z zahamowaniem doprzedniego wzrostu żuchwy oraz ze zmianami w budowie tej kości.

2016/12/13|0 komentarzy

Choroba niedokrwienna serca

Serce, podobnie jak pozostałe narządy naszego organizmu, musi być odpowiednio zaopatrzone w składniki odżywcze i tlen, które są niezbędne dla jego poprawnego funkcjonowania.

2016/12/13|0 komentarzy

Holter serca

Badanie serca metodą Holtera (nazwa pochodzi od nazwiska wynalazcy metody) polega na rejestracji sygnału EKG u pacjenta w ciągu całej doby (niekiedy dłużej). Nie zastępuje ono tradycyjnego badania EKG. Wykonuje się je w przypadku nieprawidłowego bicia serca.

2016/12/13|0 komentarzy

Echo serca (TTE)

Badanie echokardiograficzne (TTE), tzw. ECHO serca jest metodą diagnostyczną pozwalającą w sposób nieszkodliwy dla organizmu człowieka ocenić budowę serca i dużych naczyń, a także pewne parametry dynamiczne (m. in. pracę zastawek, przedsionków i komór serca, wartości przepływu krwi).

2016/12/13|0 komentarzy

Ablacja RF

Ablacja RF jest nowoczesną, coraz szerzej stosowaną inwazyjną metodą leczenia zaburzeń rytmu serca. W dużym skrócie można przyjąć, że za większość zaburzeń rytmu odpowiadają nieprawidłowe, dodatkowe włókienka mięśniowe w sercu przewodzące impulsy elektryczne bądź ogniska nieprawidłowej tkanki generującej pobudzenia dodatkowe lub częstoskurcze.

2016/12/13|0 komentarzy

Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora serca

Kardiowerter-defibrylator serca (ICD) jest nowoczesnym urządzeniem mającym za zadanie wspomaganie pracy serca zarówno gdy jest zbyt wolna, jak i zbyt szybka i zagraża życiu pacjenta.

2016/12/13|0 komentarzy

Wszczepienie stymulatora serca

Rozruszniki (stymulatory) serca są niewielkimi urządzeniami (połowa pudełka zapałek), które już od ponad 50 lat pomagają chorym ze zbyt wolną akcją serca.

2016/12/13|0 komentarzy