Najczęściej zaćma spowodowana jest zmianami struktury soczewki wynikającymi z wieku. Może jednak do niej dość w skutek urazu lub współtowarzyszących chorób ogólnych (np. cukrzyca), innych chorób oczu (np. zapalenia błony naczyniowej, jaskra) lub w skutek stosowania niektórych leków (np. długotrwale przyjmowane leki steroidowe).

Do czynników ryzyka rozwoju zaćmy zalicza się:

  • wiek
  • cukrzycę
  • nadmierną ekspozycję na światło słoneczne
  • palenie
  • otyłość
  • nadciśnienie
  • urazy i stany zapalne oka
  • wcześniejsze zabiegi okulistyczne
  • długotrwałe przyjmowanie sterydów
  • nadużywanie alkoholu

ZAPOBIEGANIE
Na chwilę obecną medycyna nie pozwala na zapobieganie rozwojowi zaćmy. Rutynowe, okresowe kontrole okulistyczne, podczas których lekarz oceni stan soczewki, ostrość wzroku oraz zaplanuje odpowiednie leczenie pozwolą na zminimalizowanie negatywnego wpływu postępującej zaćmy na komfort życia pacjenta. Rzucenie palenia, zapobieganie innym chorobom sprzyjającym zaćmie, odpowiednia ilość ruchu i aktywności fizycznej, unikanie promieniowania słonecznego oraz zbilansowana i zdrowa dieta są ważnymi czynnikami w walce o zdrowie oczu.

PACJENCIE – JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY OKULISTYCZNEJ ?

Warto zrobić listę objawów niepokojących, przedstawić ją lekarzowi. Spisz choroby, na które cierpisz oraz leki, które przyjmujesz. Bardzo pomocna jest ewentualna wcześniejsza dokumentacja medyczna, szczególnie okulistyczna. Wypisy ze szpitala, odpisy z kartoteki innych poradni, recepty okularowe – zabierz je ze sobą!
Warto wziąć też wszystkie okulary, których używasz, zarówno te do czytania, jak i patrzenia w dal czy prowadzenia samochodu.

Przyjdź na badanie z osobą towarzyszącą – pamiętaj, że często badanie okulistyczne przebiega z zakropleniem oczu, co może wpływać na ostrość wzroku do kilku godzin po badaniu, odradzamy wtedy np. prowadzenie samochodu. Osoba towarzysząca pomoże też wszystko zapamiętać i zrozumieć.