Realny cel leczenia możliwy jest to ustalenia po postawieniu rozpoznania i indywidualnej analizie przypadku pacjenta. Idealnym zakończeniem leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa jest ich remisja i brak nawrotów. W leczeniu bólu należy szczególnie wziąć pod uwagę:

 • kliniczny wzorzec bólu
 • czas trwania dolegliwości – ostre, przewlekłe
 • lokalizację i ilość uszkodzonych krążków międzykręgowych
 • obecność zmian w stawach międzywyrostkowych
 • zespoły ucisku struktur nerwowych
 • wady budowy kręgosłupa – skolioza, kręgozmyk
 • stabilność mechaniczną uszkodzonego poziomu kręgosłupa
 • towarzyszące zaburzenia mechaniki kręgosłupa wskutek przykurczów mięśni tułowia i kończyn dolnych
 • rodzaj aktywności wykonywanej na co dzień przez pacjenta
 • oczekiwania pacjenta
 • choroby współtowarzyszące chorobie kręgosłupa – osteoporoza, przebyte urazy
 • potencjał regeneracyjny uszkodzonych tkanek
 • potencjał do przywrócenia prawidłowej mechaniki kręgosłupa
 • faktyczną możliwość współpracy podczas leczenia

Dopiero po analizie wszystkich informacji można dobrać odpowiednią metodę do konkretnego pacjenta.

Metody leczenia:

 • klasyczne leczenie przeciwbólowe
 • fizjoterapia
 • małoinwazyjne techniki leczenia bólu
 • leczenie operacyjne

Sposób leczenia różni się w okresie ostrym, przewlekającym się, przewlekłym i w okresie remisji bólu.

dr Piotr Staszczuk
ortopeda