Zakres działalności – neuropsychologia:

1. Diagnostyka zaburzeń zachowania i funkcjonowania poznawczego w różnych chorobach układu nerwowego (urazy czaszkowo – mózgowe, udary, epilepsja, SM, itp.), ze szczególnym uwzględnieniem chorób otępiennych (np. choroba Alzheimera ).

2. W chorobach otępiennych – dokładne badanie neuropsychologiczne określające poziom poszczególnych funkcji poznawczych ze szczególnym uwzlędnieniem funkcji pamięci.
Diagnoza neuropsychologiczna jest znacząco przydatna w postępowaniu diagnostycznym prowadzonym przez neurologa.

3. Terapia neuropsychologiczna poprawiająca sprawność obniżonych funkcji.

4. Określenie poziomu funkcjonowania poznawczego (Testy Inteligencji), również dla potrzeb ZUS – u i Komisji ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

5. Psychoterapia.