Dr n.med. Andrzej Sieńko jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii.

Zakres diagnostyki i leczenia:

 • choroba niedokrwienna serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • kardiomiopatie
 • niewydolność serca
 • wady serca wrodzone i nabyte
 • kwalifikacja do zabiegów operacyjnych (by-pasy)
 • zaburzenia lipidowe (hipercholesterolemia, hipertrójglicerydemia)
 • kwalifikacja do wszczepienia układów stymulujących (stymulatory, ICD, resynchronizacja)
 • kwalifikacja do badań obrazowych, np. tomografia tętnic wieńcowych
 • WIZYTY DOMOWE z EKG – aby zamówić, przejdź do strony KONTAKT

Dr Sieńko specjalizuje się w kardiologii dorosłych, w tym nieinwazyjnej diagnostyce chorób układu krążenia:

 • badaniach echokardiograficznych (ECHO serca)
 • badaniach elektrokardiograficznych (EKG)
 • próbach wysiłkowych

Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W swojej pracy zawodowej pełnił stanowisko Kierownika Pracowni Echokardiografii, prowadził Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Odbył dwa 6-miesięczne staże zagraniczne (w Austrii i w Niemczech) oraz kilkanaście staży krajowych z zakresu echokardiografii. Prowadził szereg szkoleń i kursów echokardiograficznych dla lekarzy.

Studiował na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Jego hobby to militaria, a największym szczęściem jest 7-letnia wnuczka Pola.