Zaćma to przymglenie normalnie przejrzystej soczewki. Wg Światowej Organizacji Zdrowia jest najczęstszą przyczyną upośledzenia wzroku. U ok. 50% populacji po 75 r.ż. stwierdzono zaćmę istotnie pogarszającą ostrość wzroku.

Zaćma objawia się widzeniem jak za mgłą lub matową szybą. Może powodować problemy z czytaniem, prowadzeniem samochodu czy rozpoznawaniem szczegółów, szczególnie z daleka. Rozwija się zazwyczaj powoli i początkowo nie daje dolegliwości, jednak kwestią czasu jest wpływ przymglenia na codzienną jakość życia.

Początkowo dopasowanie odpowiednich okularów lub oświetlenia pozwala na dobre funkcjonowanie, jednak z czasem konieczna okazuje się być operacja usunięcia zmętniałej soczewki.

Usunięcie zaćmy jest najczęściej wykonywaną operacją na świecie, w Polsce wykonuje się ok 3.000 zabiegów na milion mieszkańców rocznie.

OBJAWY ZAĆMY:

  • Przymglone, zamazane, przygaszone widzenie
  • Pogorszenie ostrości wzroku, szczególnie o zmierzchu lub w nocy
  • Pogorszenie widzenia przy mocnym oświetleniu, słonecznej pogodzie
  • Objaw halo wokół źródeł światła
  • Częste nieskuteczne próby zmiany okularów lub soczewek kontaktowych
  • Pogorszenie rozpoznawania barw
  • Podwójne widzenie w jednym oku

Początkowo przymglenie soczewki, choć pogarsza stopniowo ostrość wzroku, nie jest zauważane przez pacjentów. Pomimo, że zaćma rozwija się powoli, to tylko odpowiednio regularne wizyty u okulisty pozwolą na kontrolowanie postępu choroby i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

LECZENIE ZAĆMY
W pewnym momencie postępujące przymglenie soczewki zaczyna stanowić problem dla pacjenta, objawy wymienione powyżej nasilają się, a zapisywanie kolejnych okularów nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Jest to sygnał dla chorego i lekarza by rozważyć operację usunięcia zaćmy. Podczas wizyty okulista oceni stan narządu wzroku i w porozumieniu z pacjentem zaproponuje najlepszą formę leczenia.

Wymiana soczewki na sztuczną jest zabiegiem o niskim ryzyku powikłań, wykonywanym zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym (przy braku przeciwwskazań) i wykonywanym coraz częściej w trybie ambulatoryjnym (pacjent po zabiegu idzie do domu z zaplanowanymi dalszymi kontrolami).

Dr Michał Poniński

Rejestracja telefoniczna: 61 8 658 658 lub 605 658 658.