Pani Dagmara trafiła do nas dopiero pół roku po wypadku, któremu uległa w maju 2019 roku. Była już po operacjach, przeprowadzonych w szpitalu w jej rodzinnych stronach, niestety bez pozytywnych efektów.

Jesienią 2019 roku przyjechała do Poznania, na konsultacje do nas – do doktora Ryszarda Stawickiego, a następnie przeszła operację naprawczą stopy (po poprzedniej operacji w innym ośrodku) oraz została objęta opieką medyczną w naszych Gabientach.

Pani Dagmara zgodziła się opowiedzieć nam o swoich doświadczeniach.

Więcej informacji o leczeniu Pani Dagmary u nas znajdziecie w dziale Aktualności.