Nasi ortopedzi, doktor Wojciech Kienitz oraz doktor Piotr Krawczuk, wzięli udział w tworzeniu pracy naukowej dla Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Ortopedii i Traumatologii (EFORT).

Praca dotyczyła bardzo ważnego tematu: rekonstrukcji zerwanego ścięgna Achillesa.

Dokładny tytuł brzmiał:
„Clinical, Functional and MRI Outcome Analysis 6 Months post reconstruction of acute rupture of the Achilles tendon using AchilloCordPlus TM”.

W tłumaczeniu:
„Rekonstrukcja zerwanego ścięgna Achillesa przy użyciu plecionki AchilloCordPlus TM”.

Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Ortopedii i Traumatologii (EFORT) jest organizacją łączącą europejskie stowarzyszenia ortopedyczne.

Jej celem jest m.in. wymiana wiedzy naukowej i doświadczeń ortopedów z różnych krajów europejskich w dziedzinie profilaktyki oraz zarówno zachowawczego, jak i chirurgicznego leczenia chorób i urazów układu mięśniowo-szkieletowego.