W ostatnich dziesięcioleciach z dużym niepokojem obserwujemy wzrost zachorowalności na otyłość. Problem wagi towarzyszył ludziom od zarania dziejów, ale nigdy jego skala nie osiągnęła obecnych rozmiarów.

Nadmiar tkanki tłuszczowej stanowi duże obciążenie dla wielu układów: sercowo-naczyniowego, pokarmowego, kostno-stawowego a także oddechowego.

Obciążenia dla układu oddechowego wiążące się z otyłością spowodowane są z jednej strony z większym zapotrzebowaniem na tlen u osób otyłych, a z drugiej strony utrudnionym jego pobieraniem.

Obliczono, że osoby otyłe zużywają 16% tlenu więcej do pokonania określonego wysiłku w porównaniu do osób o prawidłowej masie ciała. Trudno jest dostarczyć tą większość ilość tlenu płucom, które ze wszystkich stron (od strony jamy brzusznej i ścian klatki piersiowej) otoczone tłuszczem nie mogą swobodnie się rozprężyć i zapewnić prawidłowej wymiany gazowej.

Choroby układu oddechowego w przebiegu otyłości to:

-przewlekły kaszel,

-astma oskrzelowa,

-przewlekła obturacyjna choroba płuc,

-obturacyjny bezdech senny,

-zespół hipowentylacji (obniżenia wentylacji),

-niewydolność oddechowa częściowa lub całkowita.

Tkanka tłuszczowa – jej rola

Tkanka tłuszczowa spełnia ważną rolę w funkcjonowaniu organizmu ludzkiego – jest magazynem energii, spełnia rolę termoregulacyjną (utrzymuje prawidłową temperaturę ciała)a otaczając niektóre narządy np. nerki, chroni je przed urazami i wstrząsami.

Ważna jest jednak jej prawidłowa ilość i odpowiednie rozmieszczenie.

Ocena tkanki tłuszczowej

Do oceny prawidłowej ilości tkanki tłuszczowej służą między innymi:

-wskaźnik BMI -prawidłowy zakres to 18,5-24,9

-wksaźnik WHR- stosunek obwodu talii do obwodu bioder:

prawidłowy to poniżej 0,8 dla kobiet i poniżej 0,9 dla mężczyzn

– badanie składu masy ciała za pomocą specjalnego urządzenia metodą bioimpedancji

Oprócz czynników genetycznych, skutków ubocznych stosowania niektórych leków i innych przyczyn na które nie mamy wpływu, istnieje cały arsenał zachowań, które możemy wprowadzić do naszego codziennego życia, żeby uzyskać kontrolę nad swoją wagą.

Warto pochylić się nad tym problemem, ponieważ obniżenie masy ciała o każde 5 kg powoduje poprawę utlenowania krwi o 1%.

dr Aldona Juchacz, pulmonolog