Haluksy są schorzeniem, na które wpływa m.in. czynnik dziedziczności. Z tego powodu mogą się one pojawić nawet u bardzo młodych osób. W ostatnim czasie do doktora Ryszarda Stawickiego zgłosiła się pacjentka 22-letnia, która zauważyła u siebie objawy haluksów.

Konsultacja oraz obraz RTG stóp dziewczyny wykazały też dodatkowy problem, którym doktor polecił zająć się w najbliższej przyszłości, póki schorzenie i związane z nim dolegliwości nie są mocno nasilone.